EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Tarihçe

Bölüm Hakkında

1978 yılında kurulan Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü, felsefenin tüm temel disiplinlerinde araştırma ve öğretim etkinliğini sürdüren ve bünyesinde farklı felsefi yaklaşımlara yer açmış olan çok yönlü bir bölümdür. 

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğretim yapan Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü, felsefe alanında doktora programı açan az sayıda akademik birim arasında yer almaktadır. Ayrıca, bölümümüzde başarılı yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırma görevlisi olma imkanı sunulmaktadır. 

Birçok felsefe bölümü gibi Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün de kendisini diğer bölümlerden farklılaştıran ve ona özgün bir karakter kazandıran bazı öncelikleri veya tercihleri vardır. 

Bunlardan ilki, felsefe öğretiminin temeline felsefe tarihinin yerleştirilmesidir. Öyle düşünüyoruz ki yeterli ve kapsamlı bir felsefe tarihi bilgisiyle donanmaksızın ne çağdaş felsefenin sorunları ne de felsefi disiplinlerin kendi özgün problemleri tam olarak kavranabilir. Bu nedenle, lisans programımızda güçlü bir felsefe tarihi öğretimi verilmektedir. Lisansüstü programlar çerçevesinde açılan derslerde ise öğrencilerin felsefe tarihi alanında belli bir bilgi düzeyine sahip oldukları varsayılmaktadır.

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne rengini veren bir başka özellik ise,  felsefenin dünya sorunlarıyla ilişkilenmek durumunda olduğu görüşüdür. Bu nedenle, geleneksel olarak pratik felsefenin merkezine yerleştirilen etikin yanı sıra, bölümümüzün lisansüstü programlarında politika felsefesine özel bir önem verilmektedir. 

Bölümün ayırt edici yönleri arasında sayılması gereken diğer bir nokta da İslam felsefesi çalışmalarıdır.  İslam felsefesi gerek felsefe tarihinde işgal ettiği yer bakımından, gerekse çağdaş sorunlar üzerinde düşünme konusunda sunduğu imkanlar bakımından bölümümüzde kapsamlı olarak incelenmekte ve politika felsefesinin yanı sıra lisansüstü programlarımızın bir diğer ağırlık merkezini oluşturmaktadır.

Nihayet, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü, öğrencilerini geleneksel olarak felsefenin dışında konumlanmış alanları/konuları felsefenin imkanlarıyla yeniden düşünmeye teşvik etmektedir. Bu eğilimin bir göstergesi olarak, lisans ve lisansüstü programlarımız, felsefe ile edebiyat arasında ilişki kurmaya ya da Türkiye toplumunun modernleşme pratiğini felsefi olarak düşünmeye yönelen bir dizi ders içermektedir.