Çerez Örnek

Tarihçe

Bölüm Hakkında

1978 yılında kurulan Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü, felsefenin tüm temel disiplinlerinde araştırma ve öğretim etkinliğini sürdüren ve bünyesinde farklı felsefi yaklaşımlara yer açmış olan çok yönlü bir bölümdür.

Birçok felsefe bölümü gibi Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün de kendisini diğer bölümlerden farklılaştıran ve ona özgün bir karakter kazandıran bazı öncelikleri veya tercihleri vardır. Bunlardan ilki, felsefe öğretiminin temeline felsefe tarihinin yerleştirilmesidir. Öyle düşünüyoruz ki yeterli ve kapsamlı bir felsefe tarihi bilgisiyle donanmaksızın ne çağdaş felsefenin sorunları ne de felsefi disiplinlerin kendi özgün problemleri tam olarak kavranabilir. Bu nedenle, lisans programımızda güçlü bir felsefe tarihi öğretimi verilmektedir. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne rengini veren bir başka özellik ise, felsefenin dünya sorunlarıyla ilişkilenmek durumunda olduğu görüşüdür. Bu nedenle, geleneksel olarak pratik felsefenin merkezine yerleştirilen etiğin yanı sıra, bölümümüzün lisansüstü programlarında politika felsefesine özel bir önem verilmektedir. Bölümün ayırt edici yönleri arasında sayılması gereken diğer bir nokta da İslam felsefesi çalışmalarıdır.  İslam felsefesi gerek felsefe tarihinde işgal ettiği yer bakımından, gerekse çağdaş sorunlar üzerinde düşünme konusunda sunduğu imkanlar bakımından bölümümüzde kapsamlı olarak incelenmektedir

Nihayet, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü, öğrencilerini geleneksel olarak felsefenin dışında konumlanmış alanları/konuları felsefenin imkanlarıyla yeniden düşünmeye teşvik etmektedir.

Bölümümüz Erasmus+, Farabi ve Mevlana değişim programları dahilinde yurt içinde ve dışındaki üniversitelerle işbirliği içerisindedir. Polonya Opole ve Almanya Köln üniversiteleriyle ikili anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Bölümümüz mezunları akademik kariyerlerine yoğunlaşabilecekleri gibi, çeşitli eğitim ve öğretim kurumlarında felsefe grubu öğretmenliği, rehberlik gibi alanlarda da çalışabilirler. Öğrencilerimizin üniversite yaşamlarında kendilerini nasıl geliştirdiklerine bağlı olarak yaratıcı metin yazarlığı, reklamcılık ve editörlük gibi mesleklerle ilgilenmeleri de mümkündür.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ