Çerez Örnek

Felsefe Bölümü Özgörevi

 

 

Üniversitenin Ögörevi:

 

  • Eğitim ve araştırma alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan; mesleki  ve  kültürel  olarak  donanımlı,  değişime  açık,  bilimsel  düşünceyi  yaşam  biçimi  olarak  benimsemiş bireyler yetiştiren; elde ettiği bilgi birikimini toplumun yararına sunan ve temel değerlerine bağlı bir üniversite olmak 

 

Edebiyat Fakültesi Özgörevi:

 
  • Fakültemiz bölümlerinin ilgi alanlarında çağdaş evrensel ölçülerde bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak
  • Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, bilim insanı, araştırmacı, öğretmen ve meslek insanları yetiştirmek
  • Bölgesel ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine çalışmak

 

Bölümümüzün Özgörevi: 

  •  Felsefe tarihine ve felsefenin temel problemlerine hakim felsefeciler yetiştirebilmek. 
  •  Felsefi düşünüşün olanakları ile fiili-güncel olayları değerlendirerek evrensel alanda bilgi üretmek.  

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ