EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Akademik Kadro

Felsefe Tarihi, Ortaçağ İslam Ahlak ve Siyaset Felsefesi, Dinsel Hoşgörü ve Dinsel Çoğulculuk Tartışmaları
 
Politika Felsefesi, Felsefe Tarihi , Çağdaş Liberalizm Eleştirisi
 
Politika Felsefesi, Eleştirel Teori, Çağdaş Felsefe
 
Dil Felsefesi, Retorik, Mantık
 
Arş. Gör. Murat Tansu Özışık
Sanat Felsefesi, Felsefe Tarihi
 
Arş. Gör. Karun Çekem
Felsefe Tarihi, Politika Felsefesi, Edebiyat Kuramı 
 
Arş. Gör. Galipcan Altınkaya
İslam Felsefesi Tarihi, Politika Felsefesi
 
Arş. Gör. Soykal Yakın
Bilim Felsefesi, Bilim Tarihi
 
Arş. Gör. Başak Turan
Felsefe Tarihi, Liberalizm