Çerez Örnek

Eğitim Programının Amaçları

 
BÖLÜMÜMÜZ EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI
 
1.İnsanın  düşünme  etkinliği  biçimlerinden  biri  olan  felsefi  düşünüşün  tarihsel  ve  kavramsal 
olanaklarıyla fiili-güncel olayları değerlendirebilmek. 
 
 
2.  Felsefi  düşünüş  ve  etkinliğin  dışında  gibi  görülen  alanları  felsefenin  tarihsel  ve  kavramsal 
olanaklarıyla yeniden düşünebilmeyi teşvik etmek. 
 
 
3. Böylece farklı insan faaliyet alanları üzerinde felsefi düşünme deneyimi ve kapasitesi kazanmış, 
kültürün farklı alanlarını felsefi açıdan ve böylece bilimsel, ahlaki, estetik ve politik konularda felsefi 
düşünme kabiliyeti geliştirmiş felsefeciler yetiştirmeyi hedeflemektir. 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ