FELSEFEYE GİRİŞ

2015-2016 Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güz Dönemi

Fakülte Ortak Seçmeli Ders Planı

 

DERSİN AMACI: Felsefenin temel alanlarının ve problemlerinin tanıtılması.

İŞ YÜKÜ VE DEĞERLENDİRME

Okuma: Dersin okumalarının (bkz. okuma listesi) ilgili ders öncesi yapılması ve ders içerisinde yürütülecek tartışmalar ders başarısı açısından oldukça önemlidir.

Vize: %40

Final: %60 

(SINAVLAR AÇIK NOT VE KİTAP USULÜ YAPILACAKTIR.)

DERS PLANI

 

HAFTA

KONU

DERSİ VEREN

DERS İÇERİĞİ

1.(7 Ekim)

Dersin Tanıtımı

Eren Özel

Felsefe Nedir, Felsefi Bilgi Nedir? “Felsefe Aracılığıyla Düşünmek” ne anlama gelir?

2.(14 Ekim)

Varlık Felsefesi

Karun Çekem

Varlık felsefesinin temel kavramları ve problemleri

3.(21 Ekim)

Varlık Felsefesi

Karun Çekem

Varlık Kuramları: Materyalizm ve İdealizm

4.(28 Ekim)

Bilgi Felsefesi

Umut Morkoç

Epistemoloji nedir? İnsan Bilgisinde aklın ve deneyin rolleri

5.(4 Kasım)

Bilgi Felsefesi

Umut Morkoç

Bilginin alanı ve kapsamına ilişkin sorunlar, Doğru nedir?

6.(11 Kasım)

Bilim Felsefesi

Erkan Bozkurt

Bilim-Felsefe ilişkisi, Bilim tarihinin felsefeye katkısı

7. – 8.

                            VİZELER

9.(2 Aralık)

Ahlak Felsefesi

Eren Özel

Erdem Ahlakı

Ahlaki Görecilik mümkün mü? Ahlak Kodlarının Kaynağı nedir? Ahlak Kuralları kimler için geçerlidir?

10.(9 Aralık)

Ahlak Felsefesi

Eren Özel

Olgular ve Değerler 

Emretme

Kantçı Yaklaşım: Evrenselleştirebilme, Kategorik Empreratif

Faydacılık : Haz veya mutluluk ölçülebilir mi? Neden Ahlaklı Olmalıyız?

11.(16 Aralık)

Siyaset Felsefesi

Bahattin Uzunlar

Siyaset felsefesinin problem ve kavramları

12.(23 Aralık)

Siyaset Felsefesi

Bahattin Uzunlar

Özgürlük kavramı (pozitif ve negatif özgürlük), Haklar ve hakların kaynağı

13.(30 Aralık)

Sanat Felsefesi

Gülce Sorguç

Sanat felsefenin temel kavramları: Sanat, estetik, mimesis, beğeni yargısı, amaçsız amaçlılık, güzel, içerik- biçim vb.

14.(6 Ocak)

Sanat Felsefesi

Gülce Sorguç

Sanat felsefesinin temel problemleri: Sanat eserleri temsile mi dayanır? Sanat eserlerinin anlamı olmalı mıdır? Sanatta ilerlemeden söz edebilir miyiz? Vb.

 

OKUMA LİSTESİ

 

2. Hafta: Varlık Felsefesi

Arslan, Ahmet (1996). Felsefeye Giriş. Ankara: Vadi Yayınları, ss. 85-97.

 

Okunması önerilen ek kaynaklar:

Honer, Stanley M., Thomas C. Hunt, ve Dennis L. Okholm (2003). Felsefeye Çağrı: Sorunlar Ve Seçenekler. Çev. Hasan Ünder. Ankara: İmge Kitabevi, ss. 189-253.

Horner, Chris ve Emrys Westacott (2001). Felsefe Aracılığıyla Düşünme. Çev. Ahmet Arslan. Ankara: Phoenix, ss. 1-31.

Randall, John Herman, Jr., and Justus Buchler (1982). Felsefeye Giriş. Trans. Ahmet Arslan. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları, ss. 135-168.

 

3. Hafta: Varlık Felsefesi

Arslan, Ahmet (1996). Felsefeye Giriş. Ankara: Vadi Yayınları, ss. 98-117.

 

4. Hafta: Bilgi Felsefesi

Randall, H. J., Buchler, J. (1982). Felsefeye Giriş, Çev.: Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, ss.55-65.

 

5. Hafta: Bilgi Felsefesi

Randall, H. J., Buchler, J. (1982). Felsefeye Giriş, Çev.: Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, ss.67-77.

Randall, H. J., Buchler, J. (1982). Felsefeye Giriş, Çev.: Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, ss.99-106.

 

6. Hafta: Bilim Felsefesi

Kamözüt, C. "Bir Ders Olarak Bilim Felsefesi ve Tarihi".

 

9. ve 10. Hafta: Ahlak Felsefesi

Horner, Chris ve Emrys Westacott (2001). Felsefe Aracılığıyla Düşünme. Çev. Ahmet Arslan. Ankara: Phoenix, ss. 135-175.

 

11. Hafta: Siyaset Felsefesi

Horner, Chris ve Emrys Westacott (2001). Felsefe Aracılığıyla Düşünme. Çev. Ahmet Arslan. Ankara: Phoenix, ss.179-190.

 

Okunması önerilen ek kaynaklar:

Honer, Stanley M., Thomas C. Hunt, ve Dennis L. Okholm (2003). Felsefeye Çağrı: Sorunlar Ve Seçenekler. Çev. Hasan Ünder. Ankara: İmge Kitabevi, ss.405-443.

Dworkin, Ronald, (1985). “Felsefe ve Siyaset”. Bryan Magee Yeni Düşün Adamları, içerisinde, çev. Ümit Hassan, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara, ss. 287-315.

 

12. Hafta: Siyaset Felsefesi

Horner, Chris ve Emrys Westacott (2001). Felsefe Aracılığıyla Düşünme. Çev. Ahmet Arslan. Ankara: Phoenix, ss.190-209.

 

13.ve 14. Hafta: Sanat Felsefesi

Horner, Chris ve Emrys Westacott (2001). Felsefe Aracılığıyla Düşünme. Çev. Ahmet Arslan. Ankara: Phoenix, ss.211-242.

 

 

 

DERS DANIŞMANLARI:

Varlık Felsefesi: Arş. Gör. Karun Çekem, karuncekem@gmail.com

Bilgi Felsefesi: Arş. Gör. Umut Morkoç, umutmorkoc@gmail.com

Bilim Felsefesi: Arş. Gör. Erkan Bozkurt, erkanbozkurt@gmail.com

Ahlak Felsefesi: Arş. Gör. Eren Özel, ozel.m.eren@gmail.com

Siyaset Felsefesi: Arş. Gör. Bahattin Uzunlar, b_uzunlar@hotmail.com

Sanat Felsefesi: Arş. Gör. Gülce Sorguç, gcetiner@hotmail.com