Prof. Dr.  Solmaz Zelyüt

Öğrenim
1995 Doktora / Ege Üniversitesi
1989 Yüksek Lisans / Ege Üniversitesi
1986 Lisans / Ege Üniversitesi


Akademik Pozisyonlar:
2012 Profesör / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü 
2005 Doçent / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü 
1996 Yardımcı Doçent / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
1992 - 1995 Araştırma Görevlisi / Adnan Menderes Üni. Felsefe Bölümü


İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)
- Kadın Çalışmaları abd. Başk., 2009-
- Sistematik Fel. ve Mantık abd başkanı, 1998-


Uzmanlık Alanları
- Felsefe (2090000)
- Felsefe Tarihi (2090100)
- Sistematik Felsefe ve Mantık (2090200)
- Siyaset ve Sosyal Bilimler (2170100)
- Siyasal Teoriler (2170101)
- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (2181400)


Yayınlar

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)
- Solmaz Zelyut Hünler, “Sorumluluğun Ecdadı”, Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy, Sayı 33, (Philosopher’s Index), Boğaziçi Ün. Yay., İstanbul 2004, s. 37-68.
- Solmaz Zelyut Hünler, “Sunuş: Alasdair MacIntyre”, Ethik’in Kısa Tarihi, Paradigma yay., ISBN 975-7819-23-9, İstanbul 2001, s. I-XXIV
- Solmaz Zelyut Hünler, “Leo Strauss Hakkında Bir Giriş Girişimi”, Leo Strauss: Politika Felsefesi Nedir?, Paradigma yay., ISBN 975-96979-4-7, İstanbul Haziran 2000. s. 1-28
- 0, Solmaz Zelyut Hünler, “Milliyetçilik Hayreti”, Düşünen Siyaset, Temmuz 1999
- 0, . Solmaz Zelyut Hünler, “Cumhuriyetçiler Nerede?”, Birikim, Ekim 1998
- Solmaz Zelyut Hünler, “Adalet”, Felsefe Ansiklopedisi I, Ed. Ahmet Cevizci, Etik Yay., ISBN 975-8565-11-07, İstanbul Kasım 2003.


Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (5 adet)
- “Adalet”, Felsefe Ansiklopedisi I, Ed. Ahmet Cevizci, Etik Yay., ISBN 975-8565-11-07, İstanbul Kasım 2003.
- Solmaz Zelyut Hünler & Hakkı Hünler (çev.), A. MacIntyre, Ethik’in Kısa Tarihi, Paradigma yay., ISBN 975-7819-23-9, İstanbul 2001.
- 0, Solmaz Zelyut Hünler (çev.), L. P. & S. K. Hinchman, “Heidegger’in Gölgesinde Hannah Arendt”, Felsefe Tartışmaları, 19, 1996
- “Solmaz Zelyut İle Spinoza Sarhoşluğu”, Siyahi, 1,5, Eylül-Ekim 2005,s. 64-5
- Leo Strauss: Politika Felsefesi Nedir?, (Çev., Giriş ve Notlar), Paradigma yay., ISBN 975-96979-4-7, İstanbul Haziran 2000


Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)
- "Sorumluluk ve Neden", Kocaeli Üniversitesi II. Uluslararası Felsefe Konferansı 29 Nisan-1 Mayıs 2004, Kocaeli Ün. Yay. Yayın No. 156, Ocak 2005, s. 79-83.
- "Kant: Epistemolojist mi Metafizikçi mi?", Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu 6-8 Ekim 2004
- " Başlangıçta Beden Vardı", Marmara Ün. Uluslararası ‘Beden’ Sempozyumu, Mart 2007
- "Leo Strauss’un TTP Okuması", Uluslararası Spinoza Günleri, Bilgi Ün. 2008,
- "Asylum ignorantiae", Uluslararası Spinoza Günleri, Bilgi Ün., 2009, yayınlanacak.
- "Machiavellian Virtú", Machiavelli Sempozyumu, Bahçeşehir Ün. Mayıs 2010,
- "Özgürlük neyin adıdır?", Uluslararası Felsefe Kongresi, Uludağ Ün., 2010


Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)
- "Adaletin Muadili Nedir?", Muğla Üniversitesi "Felsefe Günleri" (9-12 Ekim 2003) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Sayı 9, İstanbul barosu yay., İstanbul Şubat 2004, s. 67-72
- ‘Hukuk Nedir?’ Sorusu", Hukuka Felsefî ve Sosyolojik Bakışlar II Sempozyum, İstanbul Barosu (7-11 Eylül 2004, İstanbul) Bildiriler 1, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Sayı 11, İstanbul barosu yay., İstanbul Nisan 2005, s. 39-41
- "İnsan Haklarının Orijini", EKAM, Siyaset Okulu Konferansları, 2011
- "Felsefe ve Hukuk İlişkisi Üzerine: Evrenselliğin Krizi", Dokuz Eylül Üni., Hukuk Fakültesi, Çağdaş Hukuk Topluluğu için çağrılı Konferans, Mart 2011


Kitapları (3 adet)
- Hünler, Solmaz Zelyut, İki Adalet Arasında, 400, Vadi Yay., Ankara, 1997
- Solmaz Zelyut Hünler, Dört Adalı, Paradigma yay., ISBN 975-7819-36-0, İstanbul 2003: Solmaz Zelyüt, Dört Adalı, Doğu Batı Yay., ISBN: 978-975-8717-62-0, 2010
- Solmaz Zelyut Hünler, Spinoza, Paradigma yay., ISBN 975-7819-34-4, İstanbul 2003: Solmaz Zelyüt, Spinoza, Dost Kitabevi Yay., ISBN: 9789752984134, Ankara, 2010


Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)
- Yüksek Lisans, 0, Hasan Demirbüker, “Hume ve Epistemolojinin Krizi”, 2000
- Yüksek Lisans, 0, Rahmi Durmaz, “Spinoza Dolayımıyla Althusser’de İdeoloji Kavramı”, 1999
- Yüksek Lisans, 0, . Funda Tosun, “George Thomson Rehberliğinde Tanrıça Kültlerinin Kültürel Bağlamının Sorgulanması” 2003
- Yüksek Lisans, 0, Cengiz Karataş, “Yabancılaşma Kavramının Hegel'deki Anlamına Dair Bir Soruşturma”, 1999.
- Doktora, 0, Funda Kaya“Leo Strauss ve Carl Schmitt’te Politik Olan Kavramı”, E. Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü, Felsefe Bölümü, 2009. Tez aynen basıldı: Felsefe ve Teolojinin Kavşağında Schmitt ve Strauss’ta “politik olan”, Paradigma yay., ISBN...
- Doktora, 0, Funda Kaya“Leo Strauss ve Carl Schmitt’te Politik Olan Kavramı”, E. Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü, Felsefe Bölümü, 2009. Tez aynen basıldı: Felsefe ve Teolojinin Kavşağında Schmitt ve Strauss’ta “politik olan”, Paradigma yay., ISBN...