Öğr. Gör. Kaya Sütçüoğlu

Öğrenim
Doktora Öğrencisi/ Ege Üniversitesi
1997 Yüksek Lisans/ Ege Üniversitesi
19?? Lisans/ Ege Üniversitesi

Tezler: 
Yüksek Lisans:  Aristoteles’in Retorik Kanıtlama Teorisi