Yard. Doç. Dr. Özgür Soysal

Öğrenim
Doktora, Felsefe Tarihi, Ege Üniversitesi (2004 - 2011). “Habermas ve Foucault: Evrenselcilik ve Öznellik Üzerine Bir Diyalog”
Danışman: Nilgün Toker KILINÇ
Komite: T. Altuğ, D. Sezer, F. Keskin, A. Müftüoğlu.
Lisans, Felsefe, Ege Üniversitesi (1999 - 2004).
Akademik İş Deneyimi
Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü (2005 - 2012).
Yardımcı Doçent, Ege Üniversitesi, Felsefe Bölümü (2013- sürüyor).
Yayınlar
Makaleler
“Rancière’in politik olanı yeniden düşünme girişimi: Sınıfsızlaştırma mücadelesi olarak sınıf mücadelesi”, Toplum ve Bilim, 116, 2009.
“Dayanışmanın Zemini Olarak Uyuşmazlık”, Felsefelogos, 41, 2011.
Bildiriler
“Tahakküm ve Direniş: Foucaultcu Mikropolitikanın Açmazları”, 7. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Felsefe Günleri, 13-15 Mayıs 2009.
“Evrenselcilik-Tikelcilik Gerilimi Işığında Ötekiler’in Kaderi”, Uludağ 
Üniversitesi Birinci Uluslarası Felsefe Kongresi 14-16 Ekim 2010.