Yard. Doç. Dr. Aydın Müftüoğlu

Öğrenim
2001 Doktora / Ege Üniversitesi
1992 Yüksek Lisans / Ege Üniversitesi
1989 Lisans / Ege Üniversitesi
Akademik Pozisyonlar
2003 Yardımcı Doçent / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
1992 - 2003 Araştırma Görevlisi / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü 
Tezler
Doktora: Rawls, Rorty ve Taylor’ın Demokrasi Anlayışlarında Birey ve  Kollektivitenin Yeri
Yüksek Lisans: Modernitenin Doğuşunda Leviathan’ın Yeri
Yayınlar
Makale
'Liberal Kamusal Alan: Rawls’un Uzlaşımcı Liberal Kültürü', Sivil Toplum, 2, 2003 
'Kültürcü Liberalizmin Anti-Liberalizmi', Toplum ve Bilim, 96, Bahar 2003
Bildiri ve Sunumlar
12-14/5/2005 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü’nce İzmit’te düzenlenen “ayrımcılık” konulu Uluslararası Felsefe Sempozyumu’nda “Ayrımcılığın Felsefi Olarak Temellendirilmesine Çağdaş Bir Örnek: Taylor’ın Felsefi Antropolojisi”.
29/4/2004-1/5/2004 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü’nce İzmit’te düzenlenen “sorumluluk” konulu Uluslararası Felsefe Sempozyumu’nda “Rorty’de Entelektüel’in Sorumluluğu” başlıklı bildiri.Felsefelogos no: 2004/3, 24
13 Aralık 2003 tarihinde Antalya'da İletişim Kitabevi tarafından düzenlenen İnsan Hakları adlı panelde 'İnsan Haklarının Tarihsel Serüveni' başlıklı sözlü bildiri.
25 - 28 Haziran 2003 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen ve uluslararası katılım sağlanan 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi'nde, 'Tıp-Etik İlişkisinin Felsefi Temellerinin Araştırılması' başlıklı bildiri. (Bu bildiri kongre kitapçığında basılmıştır.)
10 - 17 Ağustos 2003 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenenXXI. Dünya Felsefe Kongresi'nde 'Felsefeyle İlişkisinde Çağdaş Amerikan Liberalizmi' başlıklı bildiri.
21 Mart 2003 tarihinde, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 'Yaşamda Mühendislik' teması etrafında düzenlenen Mühendislik Günleri kapsamında, 'Mühendisin Toplumsal Rolü' başlıklı sözlü bildiri.
13 Ekim 2002 tarihinde, İzmir Barosu, İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün katkılarıyla düzenlenen Haklarla Düşünmeksempozyumunda, 'Çokkültürlülük mü Çokhukukluluk mu ?' başlıklı yazılı bildiri. 
17 Nisan 2001 tarihinde, Yapı Kredi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Gütenberg Galaksisi'ne Gezi adlı paneller dizisi kapsamında, 'Rousseau ve Toplumsal Sözleşme' başlıklı sözlü bildiri. (Bildiri Yapı Kredi Yayınları tarafından "Salı Toplantıları" serisinde basıldı.)