Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar

CV

Öğrenim
2000 Doktora / Ege Üniversitesi
1992 Yüksek Lisans / Ege Üniversitesi
1987 Lisans / Ege Üniversitesi
Akademik Pozisyonlar
2003  Yardımcı Doçent / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
1994 - 2003 Araştırma Görevlisi / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
Tezler
Doktora: Ortaçağ İslam Düşüncesinde Hoşgörü
Yüksek Lisans: İbni Haldun'un Ahlak Hakkındaki Görüşleri
Yayınlar
“Dinsel Çoğulculuk ”, Felsefe Ansiklopedisi, Ed. Ahmet CEVİZCİ, Ebabil Yayıncılık, Ankara, 2006, cilt: IV
“İbni Haldun´un Bilim Sınıflamasında <Tarih Bilimi>”, Toplum ve Bilim,  91, Kış 2001-2002
“Dinsel Hoşgörü: Ahlaki Bir Erdem mi, Politik Bir Tedbir mi?”, Tezkire, 30, Ocak - Şubat 2003
“Farabi’nin Çok Boyutlu Mutluluk Kavramının Felsefe- Din İlişkileri Bakımından Önemi” Uluslar arası Farabi Sempozyumu Bildirileri , s: 315-327  Elis Yayınları, Ankara, 2005
Bildiriler
“Ortaçağ´da Dinsel Çoğulculuğun Öncüsü Bir Filozof: Farabi”, XXI. Dünya Felsefe Kongresi, İstanbul, 10-17 Ağustos 2003