Yard. Doç. Dr. Cem Kamözüt

Öğrenim
2008 Doktora /ODTÜ Felsefe
2002 Yüksek Lisans /ODTÜ Felsefe 
1998  Lisans /ODTÜ Fizik
Akademik Pozisyonlar
2009 Yard. Doç / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
1998 - 2006 Araştırma Görevlisi / ODTÜ Felsefe Bölümü
Tezler
Yüksek Lisans: Kuantum Kuramının Gerçekçi Bir Yorumu (2002)
Doktora: Bilimsel Kuramların Gerekçelendirilmesine Uyumculuk Yaklaşımı (2008)
Yayınlar
"Doğal Seçilim Yasasının Bulunuşu: Darwin ve Wallace'ın
Yaklaşımlarındaki Farklar" Kaygı, Bahar, 2009.
"Doğa Yasaları ile Rastlantısal Genellemeler Ayrımı: Bütüncüllük
Yaklaşımı". Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Nisan,
2009.
"Görelilik". Felsefe Ansiklopedisi, editör: Cevizci, A., Cilt 7, 2009.
"Galileo Galilei". Felsefe Ansiklopedisi, editör: Cevizci, A., Cilt 7, 2009.
"Fizik Felsefesi". Felsefe Ansiklopedisi, editör: Cevizci, A., Cilt 6, 2009.
"Doğallaştırılmış Epistemoloji". Felsefe Ansiklopedisi, editör:
Cevizci, A., Cilt 4, 2006.
"Çevirinin Belirsizliği". Felsefe Ansiklopedisi, editör: Cevizci, A.,
Cilt 3, 2005.
"Bilimsel Realism". Felsefe Ansiklopedisi, editör: Cevizci, A., Cilt 2, 2004.