Prof. Dr. Taylan Altuğ

 Öğrenim
1982 Doktora / İstanbul Üniversitesi
1973 Lisans / İstanbul Üniversitesi

 Akademik Pozisyonlar
1996 Profesör / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
1989 - 1996 Doçent / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
1986 - 1989 Yardımcı Doçent / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
1979 - 1986 Asistan / Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü

Yayınlar

Telif Kitaplar

 • Bir Ruh Kimliği: Reşat Nuri Güntekin, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2005
 • Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, Etik Yay., İstanbul, 2004 (2. Basım)
 • Dile Gelen Felsefe, YKY, İstanbul, 2001
 • Kant Estetiği, Payel Yay., İstanbul, 1989

Çeviri Kitaplar

 • Gilles Deleuze, Kant'ın Eleştirel Felsefesi, Payel Yay., İstanbul, 1995
 • G. W. F. Hegel, Estetik: Güzel Sanat Üzerine Dersler, Payel Yay., İstanbul, 1994 (Hakkı Hünler ile birlikte)

Makaleler 

 • “Dil”, Felsefe Ansiklopedisi, Ed. Ahmet CEVİZCİ, Ebabil Yayıncılık, Ankara, 2006, cilt: III, s. 331-337
 • “Bedia AKARSU” Felsefe Ansiklopedisi, Ed. Ahmet CEVİZCİ, Etik Yayınları. İstanbul, 2003, cilt:I, s. 181-183
 • 'Türkiye´nin Tini ve Felsefe', Toplum ve Bilim, 98, Güz 2003
 • 'Dil ve Bilinç', Bedia Akarsu Armağanı içinde, İnkilap Kitabevi, İstanbul, 2000
 • 'Postmodern Dil Durumu', Felsefe Tartışmaları, 19, 1996
 • 'Yargı ve Bilinç: Kant'ın Özne Felsefesi Üzerine', Gilles Deleuze, Kant'ın Eleştirel Felsefesi içinde, Çev: T. Altuğ, Payel Yay., İstanbul, 1995
 • 'Macit Gökberk İçin', Felsefe Tartışmaları, 15, 1994
 • 'Schiller´de Estetik Özgürlük İdesi, Oyun ve Görünüş', Seminer, 8, 1993
 • 'Locke´un Göstergeler Öğretisi: İdeler ve Sözcükler', Felsefe Tartışmaları, 14, 1993
 • 'Dilin Sınırları ve Metafizik', Seminer, 5, 1987
 • 'Kant´ta Aklın Doğal Bir Yanılsaması Olarak Metafizik', Felsefe Tartışmaları, 1, 1987
 • 'Kant´ta Estetik Deneyimin Özerkliği, Seminer, 4, 1985
 • 'Kant Estetiğine Bir Bakış', Seminer, 2/3, 1983-1984
 • 'Anlayan Tarih´in Dil Tarihi Tezi ve Kültür Dünyamıza İlişkin Bazı Çıkmalar', Yazko Felsefe Yazıları, 4, 1982

Kısa Yazı ve Eleştiriler

 • 'Heidegger´i Tanımak', Cumhuriyet Kitap Dergisi, 168, 13 Mayıs 1993
 • 'Bahçesi Dikenli Bir Konu: Felsefi Söylem Nedir?', Cumhuriyet Kitap Dergisi, 101, 30 Ocak 1992
 • 'Kara Dil: Argo', Cumhuriyet Kitap Dergisi, 43, 13 Aralık, 1990
 • 'Ortaçağın Yakın Okuması', Cumhuriyet Kitap Dergisi, 4, 2 Mart 1990
 • 'Türk Sinema Estetiği Üzerine Notlar', Gelişim Sinema Dergisi, 9, 1985

Bildiriler

 • “Adorno’nun Estetik Teori’sinde Mimesis Kavramı”, İstanbul Goethe Enstitüsü, “Adorno: Aydınlanma ve Sanatın Diyalektiği” Kollokyumu, 17 Nisan 2004
 • 'Türkiye´nin Tini. Doğu ile Batı Arasında', XXI. Dünya Felsefe Kongresi, İstanbul, 10 - 17 Ağustos 2003
 • 'Felsefe, Cumhura Cumhuriyet Çağrısıdır', Cumhuriyet Döneminde Felsefe Semineri, İstanbul, 12 - 13 Kasım 1998 (Felsefe Logos, 5, 1998 içinde yayınlandı)
 • 'Tümelde Tikeli, Tikelde Tümeli Bulmak', Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik Sempozyumu, E. Ü. Edebiyat Fakültesi, İzmir, 10 - 12 Nisan 1996
 • 'Türkiye´de Felsefe', II. Türkiye Felsefe, Mantık, Bilim Tarihi Sempozyumu, İzmir, 11 - 13 Kasım 1987 (Seminer Felsefe, 6, 1989 içinde yayınlandı)
 • 'Tractatus´da İçerikli Mantık', I. Türkiye Felsefe, Mantık, Bilim Tarihi Sempozyumu, Ankara, 19 - 21 Kasım 1986 (I. Türkiye Felsefe, Mantık, Bilim Tarihi Sempozyumu, Ülke Yay., Ankara, 1991 içinde yayınlandı)