Akademik Kadro

 

 

Prof. Dr. Taylan Altuğ 
Estetik, Dil Felsefesi, Kant ve Alman İdealizmi

Prof. Dr. Ahmet Arslan
İlkçağ Felsefesi (özellikle Platon ve Aristoteles), Ortaçağ İslam Felsefesi (özellikle Farabi ve İbni Haldun), Osmanlılarda Kelam ve Felsefe Hareketi

Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar (Bölüm Başkanı)
Felsefe Tarihi, Ortaçağ İslam Ahlak ve Siyaset Felsefesi, Dinsel Hoşgörü ve Dinsel Çoğulculuk Tartışmaları

Yard. Doç. Dr. Aydın Müftüoğlu 
Politika Felsefesi, Felsefe Tarihi , Çağdaş Liberalizm Eleştirisi

Yard. Doç. Dr. Özgür Soysal
Politika Felsefesi, Eleştirel Teori, Çağdaş Felsefe

Öğr. Gör. Kaya Sütçüoğlu 
Dil Felsefesi, Retorik, Mantık

Arş. Gör. Bahattin Uzunlar
Felsefe Tarihi, Ontoloji

Arş. Gör. Murat Tansu Özışık
Sanat Felsefesi, Felsefe Tarihi

Arş. Gör. Karun Çekem
Felsefe Tarihi, Politika Felsefesi, Edebiyat Kuramı 

Arş. Gör. Galipcan Altınkaya
Felsefe Tarihi, Politika Felsefesi

Arş. Gör. Soykal Yakın

Bilim Felsefesi, Bilim Tarihi

Arş. Gör. Başak Turan

Felsefe Tarihi, Liberalizm